Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc bạn cần trợ giúp để tìm đúng sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều giờ châu Âu (GMT+2)

Bộ phận chăm sóc khách hàng: Telegram, iMessage, Zalo, WhatsApp, Viber

  • Hoài Đức: +420 792 399 338
  • Anh Tuấn: +420 777 806 789

Email: support@goodbuds.eu

Biểu mẫu liên hệ